دانشگاه صنعتی کلاوستهال آلمان

دانشگاه صنعتی کلاوستهال آلمان Technische Universität Clausthal یک دانشگاه عمومی واقع دز شهر کلاوستهال آلمان است. از آغاز سال ۲۰۰۹، دانشگاه صنعتی CLAUSTHAL عضو Niedersächsische Technische Hochschule) NTH) بوده است.  این دانشگاه یکی از ۱۰ دانشگاه برتر آلمان در رشته های مهندسی است. دانشگاه صنعتی کلاوستهال در سال ۱۷۷۵ تاسیس شد و یکی از قدیمی ترین دانشگاه های این کشور در رشته های مهندسی محسوب می شود. این دانشگاه ترکیبی از مهندسی و تخصص علمی Lower Saxony است که بخشی از بهترین دانشگاه های فنی در آلمان است. پردیس اصلی دانشگاه صنعتی کلاوستهال در مرکز شهری به همین نام قرار دارد، این تنها پردیس اصلی دانشگاه است. دانشگاه صنعتی کلاوستهال همچنین در رتبه ی ۱۱همین دانشگاه برتر آلمان در رشته ی مهندسی صنایع قرار دارد. تحقیقات و آموزش در دانشگاه Clausthal در حال حاضر بر روی انرژی و مواد اولیه، علوم طبیعی و علوم مواد، اقتصاد، ریاضی، علوم کامپیوتر، مهندسی مکانیک و مهندسی فرایند متمرکز شده است. این دانشگاه حدود ۴۱۰۰ نفر دانشجو دارد که حدود ۲۰ درصد از این تعداد را دانشجویان بین المللی از سراسر دنیا تشکیل می دهند.

رتبه بندی دانشگاه صنعتی کلاوستهال

رتبه ی ۶۴ در میان تمام دانشگاه های آلمان

رتبه ی ۱۰۵۰ در میان دانشگاه های سراسر جهان

یکی از ۱۰ دانشگاه برتر آلمان در رشته های مهندسی

۱۱همین دانشگاه برتر آلمان در رشته ی مهندسی صنایع

دانشکده های دانشگاه کلاوستهال آلمان

دانشکده ی علوم طبیعی و مواد

دانشکده ی علوم اقتصادی و انرژی

دانشکده ی ریاضیات و علوم کامپیوتر

دانشکده ی تحقیقات در رشته های مختلف علمی