درباره شایستگان

شرکت هواپیمایی شایستگان از سال 1388 شروع به کار کرده است.این مجموعه نماینده ی فروش کلیه ی بلیط های خطوط هوایی داخلی و خارجی و بلیط های چارتر و همچنین مجری تورهای مهیج داخلی و خارجی می باشد. شرکت هواپیمایی شایستگان در سال 1390 به عضویت سازمان هواپیمایی بین امللی IATA در آمد.
این مجموعه مفتخر به دریافت لوح تقدیر از معاون اول ریاست جمهوری به عنوان آژانس نمونه استان و همچنین مفتخر به دریافت لوح تقدیر از شرکت هواپیمایی ترکیش ایر و آتا به عنوان پرفروش ترین آژانس می باشد .لازم به ذکر است که اولین صدور ویزای الکترونیکی در استان توسط این آژانس انجام پذیرفته است.
تمامی کارکنان شرکت دوره های مقتضی جهت فعالیت در زمینه گردشگری و جهانگردی را گذرانیده و دارای سوابق کاری چند ساله دراین زمینه می باشند.
مدیر عامل شرکت شایستگان : سرکار خانم فرانک امیر بهبودی
سوابق شخصی مدیریت :
- کارشناس زبان انگلیسی
- مدیر فنی الف و ب
- مدیر فروش شرکت هواپیمایی ارم
- هشت سال تدریس در مرکز آموزش جهانگردی
-سه سال تدریس در دانشگاه علمی کاربردی در رشته جهانگردی