دانشگاه لایپزیگ آلمان

دانشگاه لایپزیگ آلمان دانشگاه لایپزیگ آلمان universität leipzig یکی از قدیمی ترین دانشگاه های دنیا و دومین دانشگاه قدیمی کشور آلمان واقع در شهر لایپزیگ است. این دانشگاه ۹ برنده ی جایزه ی نوبل و همچنین شخصیت های بزرگی مثل نیچه و گوته را در تاریخ خود می بیند. دانشگاه لایپزیگ در سال ۱۴۰۹ تاسیس […]

LOAD MORE POSTS