دانشگاه فرایبورگ آلمان

دانشگاه فرایبورگ آلمان دانشگاه فرایبورگ آلمان (freiburg universität) در سال ۱۴۵۷ تاسیس شده است و یکی از ۵ دانشگاه قدیمی آلمان می باشد. این دانشگاه هفتمین دانشگاه برتر کشور آلمان محسوب می شود و در قلب شهر فرایبورگ و درنزدیکی مرز آلمان با کشور سوئیس و فرانسه شده است.شهر فرایبورگ یکی از قدیمی ترین شهر […]

LOAD MORE POSTS