شهرهای دانشجویی ایتالیا

شهرهای دانشجویی ایتالیا شهرهای دانشجویی ایتالیا دانشگاه های شهر میلان شهر میلان در سال ۲۰۱۲ در رتبه بندی کیو اس، بهترین شهر برای دانشجویان متقاضی تحصیل در ایتالیا در رتبه بندی دانشگاه کیو اس قرار گرفت، زیرا این شهر با داشتن جمعیت کثیر دانشجویی بسیار متنوع است و در فضای جهانی تاثیر عمده ای در […]

دانشگاه پیزا

دانشگاه پیزا دانشگاه پیزا  Pisa در سال ۱۳۴۳ تاسیس شد. دانشگاه پیزا ایتالیا یکی از دانشگاه هایی است که بسیاری از واحد های آن بازسازی شده اند و ازین نظر جزئ دانشگاه های خوب ایتالیا میباشد. تمامی دانشکده های دانشگاه Pisa درقلب شهر پیزا واقع شده اند و به تمامی نقاط پر رفت و آمد […]

LOAD MORE POSTS