دانشگاه صنعتی برانشوایگ

دانشگاه صنعتی برانشوایگ پلی تکنیک براونشوایگ یا به مخفف TU BS دانشگاه تکنولوژی در آلمان است. دانشگاه صنعتی برانشوایگ قدیمی‌ترین دانشگاه صنعتی در آلمان است و در سال ۱۷۴۵ به عنوان Collegium Carolinum تأسیس شد. این دانشگاه عضو انجمن TU9 می‌باشد که متشکل از ۹ دانشگاه فنی پیشگام آلمان است. همچنین از مشهورترین و بزرگ‌ترین […]

LOAD MORE POSTS