- اصل پاسپورت (گذر نامه)
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس جدید 4×3 رنگی (تمام رخ و بدون عینک)
- اصل و کپی بلیط رفت وبرگشت
- پرینت گردش حساب بانکی در سه ماه اخیر با مهر بانک (به زبان انگلیسی)
- ارائه تاییدیه رزرو هتل (واچر)

- اعتبار گذرنامه حتما باید بیشتر از شش ماه باشد
- ویزای توریستی ۳ ماه اعتبار دارد و در این مدت شما ۳۰ روز می توانید در کشور اقامت کنید.
- ویزا از طرف سفارت فقط به صورت عادی اخذ می شود، که اخذ ویزا عادی حداقل ۴ روز کاری زمان لازم دارد.
- ویزای ۲ نوع یکبار ورود و ۲ بار ورود دارد.

- اگر به هر دلیلی، قصد اقامت بیشتر از مدت زمان قانونی ویزا را داشته باشید، باید بهاداره‌ی مهاجرت بروید و تقاضای تمدید روادید یا تغییر نوع روادید بدهید. - اگر از مدت زمان ویزای شما باقی مانده باشد و تصمیم دارید به خارج از تایلند سفر کوتاهی داشته باشید و دوباره برگردید، باید اجازه‌ی ورود مجدد بگیرید. برای دریافت این مجوز، باید به اداره‌ی مهاجرت مراجعه کنید. - ماندن در تایلند به هر دلیلی، بیشتر از مدت زمان روادید، خلاف قانون است و فرقی نمی‌کند اقامت غیرقانونی شما یک روز باشد یا یک ماه؛ اگر توسط پلیس متوقف شوید با دردسرهای زیادی روبرو خواهید شد.

- اصل پاسپورت (گذر نامه)
- کپی شناسنامه
- کپی کارت ملی
- یک قطعه عکس جدید 4×3 رنگی (تمام رخ و بدون عینک)
اصل و کپی بلیط رفت وبرگشت
- پرینت گردش حساب بانکی در سه ماه اخیر با مهر بانک (به زبان انگلیسی)
- ارائه تاییدیه رزرو هتل (واچر)

- اعتبار گذرنامه حتما باید بیشتر از شش ماه باشد
- ویزای توریستی ۳ ماه اعتبار دارد و در این مدت شما ۳۰ روز می توانید در کشور اقامت کنید.
ویزا از طرف سفارت فقط به صورت عادی اخذ می شود، که اخذ ویزا عادی حداقل ۴ روز کاری زمان لازم دارد.
- ویزای ۲ نوع یکبار ورود و ۲ بار ورود دارد.

اگر به هر دلیلی، قصد اقامت بیشتر از مدت زمان قانونی ویزا را داشته باشید، باید بهاداره‌ی مهاجرت بروید و تقاضای تمدید روادید یا تغییر نوع روادید بدهید. - اگر از مدت زمان ویزای شما باقی مانده باشد و تصمیم دارید به خارج از تایلند سفر کوتاهی داشته باشید و دوباره برگردید، باید اجازه‌ی ورود مجدد بگیرید. برای دریافت این مجوز، باید به اداره‌ی مهاجرت مراجعه کنید. - ماندن در تایلند به هر دلیلی، بیشتر از مدت زمان روادید، خلاف قانون است و فرقی نمی‌کند اقامت غیرقانونی شما یک روز باشد یا یک ماه؛ اگر توسط پلیس متوقف شوید با دردسرهای زیادی روبرو خواهید شد.